Nová šanca pre Váš dom

 

Úvod - o firme

Ponuka tovaru

Stavebný materiál

Hutný materiál

Elektroinštalačný materiál

Sanita

Keramika a doplnky

Vodoinštalačný materiál

Betonárske výrobky

Železiarsky tovar

Ochranné pracovné pomôcky

Farby a fasádne omietky

Kontakt

 

 

Pocitadlo.sk
 

Kontakt

Sídlo spoločnosti: Bölöni s.r.o., Kapušianske Kľačany 200
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 číslo vložky: 26589/V
 

 

IČO – 45 916 926
DIČ – 2023135884
IČDPH – SK2023135884
číslo účtu – 0553586726/0900 Slovenská sporiteľňa
Kontakt:  

Barnabáš Bölöni
– konateľ spoločnosti

mobil: 0905 491432,  e-mail: boloni@stavebninyboloni.sk

Mária Kaletová, PhDr.
– konateľ spoločnosti

mobil: 0907 530064,  e-mail: kaletova@stavebninyboloni.sk
   

Prevádzka 1:
Staničná 1,
Veľké Kapušany

tel.:      056/638 2432
fax:      056/638 2432
mobil:  0905 111691

Prevádzka 2:
Vysoká nad Uhom

mobil: 0918 490996
 

web: www.stavebninyboloni.sk